Średnie ceny działek budowlanych 2016

21 września, 2016

Średnie-ceny-działek-budowlanych-2016

Nowa ustawa dotycząca obrotu ziemią może zdecydowanie wpłynąć na wzrost cen działek przeznaczonych na cele inwestycyjne. Okazuje się, że średnia cena gruntów budowlanych spadała przede wszystkim w dużych miastach, natomiast mniej w samych województwach. Sprawdziliśmy, jak obecnie kształtują się średnie ceny działek budowlanych w 2016 roku.

Jak nowe prawo wpłynie na ceny gruntów?

Okazuje się, że rządowy projekt ustawy dotyczącej obrotu ziemią wprowadza szereg ograniczeń w transakcjach nieruchomościami oraz działkami, które mogą wpłynąć na ceny gruntów. Nowe regulacje zawarte w projekcie rządowym dotyczą nie tylko własności państwowej, ale także nieruchomości rolnych i gruntów położonych w obrębie miast, które nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego, będąc w ewidencji oznaczone jako grunty rolne. Okazuje się, że nowe przepisy mogą spowodować wzrost cen działek przeznaczonych na cele inwestycyjne. Inwestycje na terenach wiejskich, nieobjętych planem zagospodarowania, będą bardziej ryzykowne dla inwestorów z tego względu, że będą wymagały każdorazowego odrolnienia działki przed jej sprzedażą.

Gdzie najdrożej?

W pierwszym kwartale 2016 roku działki o powierzchni 10 arów najdroższe były w województwie mazowieckim. W tym regionie sprzedawano je za cenę około 232 zł/m2. Najwyższe ceny działek tego typu są oczywiście w mieście stołecznym, czyli w Warszawie – tutaj za metr kwadratowy parceli pod budowę domu musielibyśmy zapłacić nawet 744 zł. Najniższe ceny gruntów pod budowę domu znajdziemy w woj. lubuskim, tylko 57 zł/m2, natomiast w mieście wojewódzkim Gorzowie Wielkopolskim – 63 zł/m2.

Wysokie ceny działek budowlanych znajdziemy także w województwie pomorskim, gdzie za metr kwadratowy parceli pod budowę musimy zapłacić około 132 zł. Trochę niższą stawkę na poziomie 129 zł za metr kwadratowy znajdziemy w województwie lubelskim i wielkopolskim – 124 zł/m2. Najtańsze działki budowlane znajdziemy w następujących województwach: lubuskie – 57 zł/m2, podkarpackie – 67 zł/m2, i opolskie – 73 zł/m2.

W miastach wojewódzkich, oprócz Warszawy, wysokie ceny gruntów utrzymują się także w Poznaniu, gdzie metr kwadratowy kosztuje 421 zł i Gdańsku z ceną 387 zł. Natomiast najniższe ceny działek znajdziemy, oprócz Gorzowa Wielkopolskiego, w Rzeszowie – 137 zł/m2 i w Opolu, z ceną 152 zł/m2.

Grunty rolne w miastach

Użytki rolne stanowią znaczną część powierzchni dużych miast, w samym Krakowie zajmują aż 45% powierzchni miast, natomiast w Warszawie około 30%. Nowe przepisy o obrocie ziemią sprawia, że te grunty będą mogły być nabyte tylko przez rolnika na cele rolnicze. W sytuacji, gdy miasto chciałoby je przeznaczyć na inne cele, wtedy muszą one zostać wyłączone z produkcji rolnej i należy zmienić ich przeznaczenie w ewidencji gruntów.