Czy warto brać kredyt hipoteczny z rodzicami?

Maj 20th, 2017

Czy-warto-brać-kredyt-hipoteczny-z-rodzicami?

Kredyt hipoteczny to wieloletnie obciążenie dla młodych rodzin, ale często także jedyna szansa na samodzielne mieszkanie. Banki bardzo rzetelnie sprawdzają swoich kredytobiorców, jednak wychodząc naprzeciw młodym ludziom, dają im możliwość wzięcia takiego kredytu razem z rodzicami. Czy warto zdecydować się na takie rozwiązanie?

Niskie dochody młodych ludzi i wysokie ceny nieruchomości sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na kredyt hipoteczny, by mieć własne lokum. Jednak niepewność na rynku pracy i inne zawirowania finansowe sprawiają, że banki coraz wnikliwiej zaglądają w finanse młodych rodzin. Kredyt z rodzicami zdecydowanie zwiększa szanse na pozytywną decyzję kredytową banku.

Weryfikacja każdego kredytobiorcy opiera się przede wszystkim na sprawdzeniu jego zdolności kredytowej. Przy kredycie hipotecznym, branym wspólnie z rodzicami, bank weźmie pod uwagę sytuację finansową wszystkich kredytobiorców i współkredytobiorców. W ten sposób instytucja finansowa oceni wiarygodność klienta i to, czy będzie on w stanie spłacić zobowiązanie. Sprawdzona zostanie terminowość spłacania pożyczek, jakie klient posiada, oraz tych, które już spłacił.

Brak historii kredytowej nie zawsze jest dobrze widziany przez banki, ponieważ instytucje finansowe nie wiedzą wtedy, jak ocenić wiarygodność i rzetelność klienta, który nigdy nie spłacał kredytów. Z drugiej strony, każda spłacona rzetelnie i w terminie pożyczka działa na korzyść kredytobiorcy.

Rodzice są na ogół bardzo dobrze postrzegani przez banki jako gwaranci terminowego spłacania kredytu, ponieważ mają zazwyczaj ustabilizowaną sytuację finansową. Bardzo ważną sprawą jest ich wiek, ponieważ instytucje finansowe mają dość rygorystyczne ograniczenia w tej kwestii. Wymagają, by w momencie spłaty kredytu hipotecznego, najstarszy z rodziców miał od 65 do 75 lat. Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla banku. Może to być, niestety, powodem skrócenia okresu kredytowania.

Przy niskich dochodach wszystkich kredytobiorców, rodzice mogą opcjonalnie zabezpieczyć kredyt hipoteczny własną nieruchomością. Taka dodatkowe zabezpieczenie może zwiększyć kwotę pożyczki, a nawet zmniejszyć oprocentowanie i marżę.

Warto jednak zdawać sobie sprawę, że rodzice, wspomagający dziecko w zaciągnięciu kredytu hipotecznego, mogą mieć później problem z otrzymaniem własnej pożyczki, ponieważ na ich zdolność kredytową wpłynie zobowiązanie, którego są współkredytobiorcami.

Czy poręczyciel może sprawdzić historię spłaty kredytu?

Maj 11th, 2017

Czy-poręczyciel-może-sprawdzić-historię-spłaty-kredytu?

Nie jest łatwo podjąć decyzję o poręczeniu innej osobie kredytu. Zawsze przecież istnieje ryzyko, że kredytobiorca nie będzie spłacać swojego zadłużenia, a obowiązek ten spada wówczas na poręczyciela. A jakie prawa ma wówczas żyrant? Czy może sprawdzać historię spłaty danego kredytu?

Aby poprawić swoją sytuację finansową, wiele osób decyduje się na kredyty gotówkowe, które uzyskuje się o wiele trudniej niż kiedyś. Banki coraz częściej, przed wyrażeniem zgody na kredyt, żądają konkretnych zabezpieczeń, między innymi poręczeń osób trzecich. Ubiegający się o kredyty muszą w takiej sytuacji znaleźć żyrantów, którzy zechcą zaryzykować i poręczą spłatę kredytu. Znalezienie odpowiednich osób w celu poręczenia zaciąganych kredytów, nie jest takie łatwe, ponieważ niewiele osób chce ryzykować ewentualną konieczność spłaty czyjegoś kredytu. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się poręczenie kredytu, to czy może sprawdzać historię spłaty tego kredytu?

Okazuje się, że żyrant może, a nawet powinien śledzić na bieżąco historię spłaty poręczonego przez siebie kredytu. Powinien to robić za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej na podstawie pola relacji klienta do rachunku. Relacje mogą być różne, tak jak różny status posiadają osoby, które zlecają wykonanie takiego raportu przez BIK. Są to: kredytobiorca, poręczyciel, dostawca ubezpieczenia i pełnomocnik. Jeżeli w polu relacja klienta do rachunku zapisane jest, że klient-poręczyciel ma wgląd do historii danego rachunku, to oznacza to, że może kontrolować historię spłaty poręczonego kredytu.

Osoba decydująca się na poręczenie kredytu powinna też wiedzieć, że poręczając czyjś kredyt osłabia swoją zdolność kredytową, i jeżeli w przyszłości będzie starać się o kredyt, może mieć kłopoty z uzyskaniem go. Informacja o poręczeniu kredytu trafia do bazy danych Biura Informacji Kredytowej, dlatego tym bardziej warto kontrolować spłatę poręczonego kredytu. Należy jeszcze raz z całą mocą podkreślić, że wgląd do historii spłaty kredytu mają jedynie osoby bezpośrednio związane z konkretnym bankowym zadłużeniem. Zapis o dostępności poręczyciela do rachunku i umożliwienie mu kontroli nad historią spłaty kredytu jest z pewnością bardzo dobrym rozwiązaniem, niestety niewielu poręczycieli korzysta z tego udogodnienia, przez co wielokrotnie są zaskoczeni kiedy bank zwraca się do nich z prośbą o spłatę zadłużenia.