Czy poręczyciel może sprawdzić historię spłaty kredytu?

11 maja, 2017

Czy-poręczyciel-może-sprawdzić-historię-spłaty-kredytu?

Nie jest łatwo podjąć decyzję o poręczeniu innej osobie kredytu. Zawsze przecież istnieje ryzyko, że kredytobiorca nie będzie spłacać swojego zadłużenia, a obowiązek ten spada wówczas na poręczyciela. A jakie prawa ma wówczas żyrant? Czy może sprawdzać historię spłaty danego kredytu?

Aby poprawić swoją sytuację finansową, wiele osób decyduje się na kredyty gotówkowe, które uzyskuje się o wiele trudniej niż kiedyś. Banki coraz częściej, przed wyrażeniem zgody na kredyt, żądają konkretnych zabezpieczeń, między innymi poręczeń osób trzecich. Ubiegający się o kredyty muszą w takiej sytuacji znaleźć żyrantów, którzy zechcą zaryzykować i poręczą spłatę kredytu. Znalezienie odpowiednich osób w celu poręczenia zaciąganych kredytów, nie jest takie łatwe, ponieważ niewiele osób chce ryzykować ewentualną konieczność spłaty czyjegoś kredytu. Jeśli jednak ktoś zdecyduje się poręczenie kredytu, to czy może sprawdzać historię spłaty tego kredytu?

Okazuje się, że żyrant może, a nawet powinien śledzić na bieżąco historię spłaty poręczonego przez siebie kredytu. Powinien to robić za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej na podstawie pola relacji klienta do rachunku. Relacje mogą być różne, tak jak różny status posiadają osoby, które zlecają wykonanie takiego raportu przez BIK. Są to: kredytobiorca, poręczyciel, dostawca ubezpieczenia i pełnomocnik. Jeżeli w polu relacja klienta do rachunku zapisane jest, że klient-poręczyciel ma wgląd do historii danego rachunku, to oznacza to, że może kontrolować historię spłaty poręczonego kredytu.

Osoba decydująca się na poręczenie kredytu powinna też wiedzieć, że poręczając czyjś kredyt osłabia swoją zdolność kredytową, i jeżeli w przyszłości będzie starać się o kredyt, może mieć kłopoty z uzyskaniem go. Informacja o poręczeniu kredytu trafia do bazy danych Biura Informacji Kredytowej, dlatego tym bardziej warto kontrolować spłatę poręczonego kredytu. Należy jeszcze raz z całą mocą podkreślić, że wgląd do historii spłaty kredytu mają jedynie osoby bezpośrednio związane z konkretnym bankowym zadłużeniem. Zapis o dostępności poręczyciela do rachunku i umożliwienie mu kontroli nad historią spłaty kredytu jest z pewnością bardzo dobrym rozwiązaniem, niestety niewielu poręczycieli korzysta z tego udogodnienia, przez co wielokrotnie są zaskoczeni kiedy bank zwraca się do nich z prośbą o spłatę zadłużenia.