Archive for Sierpień, 2014

Bez zgody dłużnika

poniedziałek, 11 sierpnia, 2014

Kredytobiorcom hipoteka najczęściej kojarzy się jedynie z kredytami hipotecznymi, ponieważ wpis hipoteki do księgi wieczystej zastawianej nieruchomości jest jedyna możliwością aby uzyskać kredyt hipoteczny w bankach. Nic więc dziwnego, że w tej sytuacji doskonale wiedzą co to jest hipoteka, ale dla przypomnienia przypomnijmy iż hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym na zastawianej nieruchomości ustanowionym pomiędzy wierzycielem […]

Read More..>>