Bez zgody dłużnika

11 sierpnia, 2014

Bez zgody dłużnika hipoteka sąd prawnicy Kredytobiorcom hipoteka najczęściej kojarzy się jedynie z kredytami hipotecznymi, ponieważ wpis hipoteki do księgi wieczystej zastawianej nieruchomości jest jedyna możliwością aby uzyskać kredyt hipoteczny w bankach.

Nic więc dziwnego, że w tej sytuacji doskonale wiedzą co to jest hipoteka, ale dla przypomnienia przypomnijmy iż hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym na zastawianej nieruchomości ustanowionym pomiędzy wierzycielem w tej sytuacji bankiem a dłużnikiem czyli kredytobiorcą a odbywa się to właśnie poprzez wpis do księgi wieczystej.

Krótko mówiąc jest to zabezpieczenie kredytu i jeżeli ktoś nie ma odpowiedniej i zaakceptowanej przez bank nieruchomości niech nawet nie stara się o taki kredyt. Ale jak wiadomo, a może dla większości mniej wiadomo, jest wiele rodzajów hipotek chociaż ostatnio po nowelizacji ustawy jest ich mniej istnieje jeszcze na przykład hipoteka [przymusowa. Kaucyjna, zwykła a teraz hipoteka przymusowa. Co oznacza hipoteka przymusowa i jak działa taka hipoteka? W obrocie gospodarczym można znaleźć wiele nieuczciwości ale można się przed tym zabezpieczyć właśnie poprzez hipotekę przymusową, mówiąc językiem prawniczym hipoteka przymusowa powstaje nie na zasadzie umowy pomiędzy stronami czy też jednostronnego oświadczenia woli właściciela nieruchomości lecz na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku. Ale musi on załączyć do tego wniosku tytuł uprawniający do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Czyli hipoteka przymusowa powstanie bez zgody właściciela nieruchomości, mało tego może być ustanowione bez jego zgody przez sąd. W takiej sytuacji wierzyciel jest zabezpieczony i może że tak można powiedzieć wejść na nieruchomość dłużnika.

Oczywiście nie wszyscy muszą znać na jakich zasadach działają hipoteki ponieważ są od tego prawnicy i zawsze można skorzystać z ich pomocy w razie potrzeby, ale warto wiedzieć tez jak można się zabezpieczyć.