Ile zarabiać, aby dostać kredyt hipoteczny?

Październik 3rd, 2014

Ile-zarabiać,-aby-dostać-kredyt-hipoteczny?-

Czy wiesz, ile wynosi minimalny dochód gospodarstwa domowego, by wnioskodawca miał szansę na kredyt hipoteczny? Jeśli nie, mamy dla Ciebie rozwiązanie zagadki.

Nie da się ukryć, że aspekt zarobków przy kredycie hipotecznym to temat priorytetowy. To, ile zarabiamy, wpływa na naszą zdolność kredytową, czyli na kwotę, jaką maksymalnie możemy uzyskać od instytucji finansowej. Rata kredytu nie może być wyższa niżeli połowa naszych zarobków netto. Jest to podyktowane odpowiednią ustawą. Ważne są nasze zobowiązania kredytowe w innych bankach. Zmniejszają one naszą zdolność kredytową. Nie bez znaczenia w kwestii szacowania naszej wiarygodności kredytowej jest stan rodzinny, poziom wykształcenia oraz wiek.

Analiza przypadku

Załóżmy, że dwóch klientów stara się o finansowanie hipoteczne. Zarówno jeden, jak i drugi wnioskodawca uzyskuje zarobki na poziomie 7000 złotych. Pierwszy kredytobiorca to mężczyzna, który nie ma rodziny. Nie posiada ani nie posiadał dotychczas żadnych zobowiązań finansowych. Kwota, jaką miesięcznie wydaje to 2000 złotych. Drugi kandydat do kredytu to również mężczyzna, który ma 43 lata i wydaje w skali miesiąca 3500 złotych. Drugi kredytobiorca ma żonę i dziecko co kosztuje go dodatkowo 700 złotych. Biorąc pod uwagę ten samo okres spłaty pierwszy mężczyzna będzie mógł zaciągnąć kredyt hipoteczny w wysokości około 220 000 złotych, zaś drugi jedynie 120 000 złotych.

Bariery przy kredycie hipotecznym

Najczęstszą barierą przy kredycie hipotecznym jest umowa, w ramach której zatrudniony jest potencjalny kredytobiorca. Wiele banków w ogóle nie uznaje takiej formy zatrudnienia jaka jest umowa o dzieło czy zlecenie. W przypadku, kiedy pracujemy na podstawie umowy cywilno-prawnej, ważna jest ciągłość zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Niewielkie szanse mają na kredyt hipoteczny te osoby, które nie wyrobiły sobie dotychczas żadnej historii kredytowej. Godzi to bowiem w ich wiarygodność kredytową w oczach banku. Najbardziej pożądaną formą zatrudnienia jest oczywiście umowa o pracę na czas nieokreślony.

Bez zgody dłużnika

Sierpień 11th, 2014

Bez zgody dłużnika hipoteka sąd prawnicy Kredytobiorcom hipoteka najczęściej kojarzy się jedynie z kredytami hipotecznymi, ponieważ wpis hipoteki do księgi wieczystej zastawianej nieruchomości jest jedyna możliwością aby uzyskać kredyt hipoteczny w bankach.

Nic więc dziwnego, że w tej sytuacji doskonale wiedzą co to jest hipoteka, ale dla przypomnienia przypomnijmy iż hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym na zastawianej nieruchomości ustanowionym pomiędzy wierzycielem w tej sytuacji bankiem a dłużnikiem czyli kredytobiorcą a odbywa się to właśnie poprzez wpis do księgi wieczystej.

Krótko mówiąc jest to zabezpieczenie kredytu i jeżeli ktoś nie ma odpowiedniej i zaakceptowanej przez bank nieruchomości niech nawet nie stara się o taki kredyt. Ale jak wiadomo, a może dla większości mniej wiadomo, jest wiele rodzajów hipotek chociaż ostatnio po nowelizacji ustawy jest ich mniej istnieje jeszcze na przykład hipoteka [przymusowa. Kaucyjna, zwykła a teraz hipoteka przymusowa. Co oznacza hipoteka przymusowa i jak działa taka hipoteka? W obrocie gospodarczym można znaleźć wiele nieuczciwości ale można się przed tym zabezpieczyć właśnie poprzez hipotekę przymusową, mówiąc językiem prawniczym hipoteka przymusowa powstaje nie na zasadzie umowy pomiędzy stronami czy też jednostronnego oświadczenia woli właściciela nieruchomości lecz na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku. Ale musi on załączyć do tego wniosku tytuł uprawniający do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Czyli hipoteka przymusowa powstanie bez zgody właściciela nieruchomości, mało tego może być ustanowione bez jego zgody przez sąd. W takiej sytuacji wierzyciel jest zabezpieczony i może że tak można powiedzieć wejść na nieruchomość dłużnika.

Oczywiście nie wszyscy muszą znać na jakich zasadach działają hipoteki ponieważ są od tego prawnicy i zawsze można skorzystać z ich pomocy w razie potrzeby, ale warto wiedzieć tez jak można się zabezpieczyć.