Wkład własny od 2015

Kwiecień 1st, 2015

Wkład-własny-od-2015

Osoby ubiegające się o kredyt hipoteczny mogą zapomnieć o kredycie na 100 proc. wartości nieruchomości. W 2015 roku obowiązkowy wkład własny to aż 10 proc.

Jeszcze dwa lata temu jednym z czynników decydujących o wyborze danego banku, jako instytucji udzielającej kredytu, była możliwość pożyczenia odpowiedniej kwoty bez wnoszenia jakiegokolwiek wkładu własnego. Kryzys, który dotknął  światową gospodarkę, doprowadził jednak do konieczności uregulowania pewnych kwestii w działalności banków, w tym do wnoszenia obowiązkowego wkładu własnego.

Rekomendacja S

Dokumentem regulującym kwestie minimalnego wkładu własnego przy kredytach hipotecznych jest Rekomendacja S, udzielona bankom przez Komisję Nadzoru Finansowego. Z założenia ma ona usprawnić proces udzielania kredytów i doprowadzić do sytuacji, w której finansowanie będzie udzielane tylko osobom o odpowiednich możliwościach do spłaty pożyczki.

Pierwsze zalecenie Rekomendacji S odnośnie wkładu własnego weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku, kiedy to kredytobiorcy musieli sfinansować zakup czy budowę nieruchomości w minimum 5 proc. z własnej kieszeni. W kolejnych latach wartość ta miała wzrastać, przez co obecnie minimalny wkład własny wynosi 10 proc., a w ciągu kolejnych dwóch lat wzrośnie stopniowo do poziomu 20 proc.

Rzeczywisty koszt zaciągnięcia kredytu

Obecna sytuacja, a więc konieczność wniesienie przynajmniej 10 proc. wkładu własnego, to nie jedyny koszt, jaki poniesiemy wraz z kupnem nieruchomości finansowanej przez bank. W określonych sytuacjach przyjdzie nam dodatkowo zapłacić taksę notarialną i podatek od czynności cywilnoprawnych, a w wielu przypadkach także prowizję bankową, czy zwiększone przez ubezpieczenie pomostowe raty kredytów. W rzeczywistości powinniśmy się liczyć z koniecznością posiadania nie 10 proc., a minimum 15 proc. wkładu do kredytu.

Inne zalecenia

Rekomendacja S nie odnosi się tylko do kwestii wkładu własnego, ale też do oceny zdolności kredytowej i ogólnych warunków udzielania kredytów. Wśród nich warto wyróżnić możliwość udzielania pożyczki tylko w takiej walucie, w jakiej kredytobiorca pobiera wynagrodzenie. W praktyce osoby pracujące w Polsce i zarabiające w PLN mają zamkniętą drogę do hipotecznych kredytów walutowych.

Sprawdź, ile kredytu hipotecznego możesz otrzymać

Styczeń 16th, 2015

Sprawdź,-ile-kredytu-hipotecznego-możesz-otrzymać

To, czy otrzymamy kredyt hipoteczny na interesującą nas kwotę, jest zależne od wielu czynników. Sprawdzamy, na jak wysoką kwotę finansowania nieruchomości możemy liczyć.

Większość banków oferujących kredyty hipoteczne nie określa maksymalnej kwoty takiego kredytu. Czy to oznacza, że udając się do banku, możemy wybrać dowolną nieruchomość i liczyć, że nasze marzenie zostanie sfinansowane bez większych problemów? Niestety sytuacja nie będzie aż tak prosta do rozwiązania, a przed uzyskaniem pozytywnej decyzji, bank dokładnie sprawdzi nasze możliwości finansowe.

Zdolność kredytowa

Pierwszym czynnikiem, od którego będzie zależała wysokość pożyczonej przez bank gotówki, będzie nasza zdolność i wiarygodność finansowa. W tym przypadku pod uwagę będzie brane kilka czynników: przede wszystkim wartość nieruchomości, nasz wkład własny i  okres kredytowania.

Te trzy elementy pozwolą już na wstępie określić szacunkową kwotę miesięcznych rat i wysokość całego zobowiązania. To zostanie z kolei przełożone na nasze możliwości finansowe, czyli na wysokość uzyskiwanych zarobków przez wnioskodawców, a także na ich wiarygodność kredytową.

Po określeniu sumy miesięcznych zobowiązań, bank będzie w stanie stwierdzić, czy w naszym domowym budżecie będzie miesięcznie pozostawała kwota pozwalająca nie tylko na spłatę rat, ale też na utrzymanie rodziny.

Na jaką kwotę możemy liczyć?

Teoretycznie, jeśli wykażemy się odpowiednią zdolnością kredytową, bank może pomóc nam sfinansować zakup dowolnej nieruchomości, bez wyraźnych ograniczeń w kwocie maksymalnej. Najbardziej luksusowe apartamenty i wille często nabywane są na kredyt, a ich wartość może wynosić nawet kilka milionów złotych.

Standardowe kwoty kredytów hipotecznych są znacznie niższe i wahają się w granicach od 100 do 400 tysięcy złotych, jednak każdy przypadek traktowany jest indywidualnie. Warto też dodać, że obecnie bardzo popularne jest udzielanie kredytów na kwotę wyższą od wartości nieruchomości, z możliwością przeznaczenia jej na dowolny cel. Zazwyczaj tak spożytkować można nawet do 30 proc. sumy kredytu.